Beschrijving van de activiteiten

Chain Logistics is een commercieel bedrijf dat aangesloten is bij Social Enterprices, De Normaalste Zaak en het Ambachtsplein.

Binnen haar vestigingen verzorgt Chain (internationaal) sneltransport, pakketdiensten, palletvervoer, warehousing, assemblage / fulfillment en inkoopondersteuning. Binnen alle afdelingen leidt Chain mensen op met een afstand tot de arbeidsmarkt in samenwerking met diverse Gemeentes, Arbodiensten, verzekeringsmaatschappijen en uitzendbureaus met als doel om zoveel mogelijk mensen succesvol uit te laten stromen naar reguliere arbeid.

Waar mogelijk doet Chain dit in samenwerking met een aantal partners die Chain op diverse gebieden ondersteunen. Het is en blijft echter altijd de verantwoordelijkheid van Chain het volledige traject succesvol en tegen reële, van te voren bepaalde, trajectprijzen uit te voeren.

Visie

Chain Logistics wil binnen 5 jaar uitgroeien tot een landelijk opererend netwerk van logistieke vestigingen. Door sociaal ondernemerschap en partnerships willen wij financieel zelfstandig en winstgevend zijn. Ook willen wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt succesvol laten doorstromen naar een passende baan.

Missie

Chain Logistics ontzorgt kwalitatief hoogwaardig en flexibel bedrijven op logistiek gebied. Binnen de vestigingen van Chain speelt het sociaal ondernemen een belangrijke rol en zet Chain zich maximaal in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt waar mogelijk binnen de organisatie in te zetten, op te leiden en daarna uit te laten stromen naar reguliere arbeid.